MahaMantra Doğal Yaşam Merkezi
International Yoga Federation

DNA AKTİVASYONU

DNA Aktivasyonu evrimsel sürecimizi uzatmak amacıyla yapılır. Gençlik ve Canlılık kromozomlarının aktif olmasını sağlayarak yaşlanmayı durdurur ve vücudun kendini yenilemesine izin verir. Potansiyel 10 DNA ipliği, kullanımdaki 2 DNA sarmalına tamamiyle bağlantılıdır. Hastalıklardan, travmalardan ve blokajlardan dolayı DNA da oluşmuş sorunlar aktivasyonla giderilebilir. Çünkü DNA nın %97 si sudan oluşur ve bu bölüm yeniden programlanabilir.

Kendimizle ve çevremizle ilgili doğru olduğuna inandığımız, düşündüğümüz ve hissettiğimiz şeyler çevremizi nasıl algıladığımızı belirler. Dünyanın negatif olduğunu düşünürsek, bizim için negatif olacaktır. Ama bunun tam tersi de doğrudur. Eğer sevgi, mutluluk ve iç huzuru içinde yaşarsak, o takdirde çevremizi de aynı şekilde algılarız ve böylece de kendimize çektiğimiz şeyler çok daha farklı olur. İnsan enerji alanı DNA’mızı direk olarak bilgilendirir ve kodlanmış genlerden, sağlığımızdan, bedenimizde oluşabilecek herhangi bir hastalıktan doğrudan sorumludur. Zekamız, hafızamız ve hatta iyileşme yeteneğimiz de doğrudan etkilenir. Hayatımızdaki tüm unsurlar bilincimizin niteliği tarafından belirlenir.
Yurakı Git