MahaMantra Doğal Yaşam Merkezi
International Yoga Federation

Kundalini Reiki

KUNDALİNİ NEDİR?
Kundalini, sembolik olarak omuriliğin dibinde üç-buçuk kez kıvrılmış uyuyan bir yılan şeklinde gösterilir. Kundalini sözcüğü de, spiral anlamına gelen “kundal” kelimesinden türemiştir ve uyarıldığında bu enerjinin spiral şeklinde, yılan gibi hareket edip yükseliyor olmasından esinlenmiştir.

Kundalini enerjisi yükselirken çakraları aktive eder.

Çakralar süptil bedenlerde yer alan ruhsal enerji merkezleridir. Temel çakraların yedi adet olduğu ve bunların yanında birçok tali çakranın bulunduğu kabul edilir. Her bir çakranın işlevi farklıdır, değişik frekansta titrer ve değişik psikolojik durumları ve şuur hallerini ifade ederler.

Kundalini Reiki

 

Çakralar fiziksel bedenimizi besleyen enerjinin giriş kapılarıdır. Herhangi bir nedenle bu kapılarından birinin tıkanması veya tamamen kapanması, fizik bedende hastalıklara neden olur.

Kundalini yükseldiğinde çakralar boyunca hareketini sürdürür ve birer birer çakraları aktive eder. Eğer bir çakrada tıkanıklık söz konusuyla, Kundalini’nin rahat akamamasından dolayı, o çakraya ilişkin psişik ve fiziksel sistemlerde rahatsızlık başgösterir. Yani bir bakıma kişinin arınmışlık seviyesine bağlı olarak Kundalini’nin hareketiyle belli bir çakraya atfedilen niteliklerin olumlu veya olumsuz yanları tezahür eder.

Bu nedenle Kundalini hareketi kişinin ruhsal sürecinde engel oluşturan ana unsurları tespit edebilmesi adına çok önemli bir süreçtir.

 

 

SORUNLU KUNDALİNİ UYANIŞININ ETKİLERİ:

Kundalini Uyanış SemptomlarıEğer kundalini şanssız kişide uyanırsa, ana kanal şuşumna kanalı yerine, sağdaki Pingala veya soldaki İda kanalından çıkar veya tıkalı çakra ve tıkalı enerji kanallarına rastlarsa kişide ciddi ağrı ve rahatsızlıklara sebebiyet verir ve tedavisi ilaçla yoktur. Bir çok insan garip hastalıklar, radikal zihinsel, duygusal, psişik, ruhsal ve yaşam tarzı değişiklikleri bildiriyor. Doktorlara, şifacılara, danışmanlara vs giden ve hayal kırıklığına uğrayanların hikayelerini tekrar tekrar işitiyoruz, bu danışmanlar, doktorlar, şifacılar ne durumu anlayabiliyor, ne de yükselen Kundalini tarafından hızlandırılan sayısız ağrılara ve problemlere yardımcı olabiliyor.

Yükselen Kundalini Semptomları;

 • Kas seğirmeleri, kramplar veya spazmlar.
 • Enerjinin hızla akması veya bedende dolaşan yoğun elektrik.
 • Kaşınma, titreşme, iğne batması, karıncalanma, tüylerin ürpermesi duyumları.
 • Yoğun sıcaklık veya serinlik.
 • İstenmeden yapılan bedensel hareketler (çoğunlukla meditasyon, dinlenme veya uyku sırasında gerçekleşir) ; sıçrama, ürperme, titreme, sallanma ; bazı duruşlara yönlendiren içsel bir kuvveti hissetme veya kişinin bedenini olağan olmayan şekillerde hareket ettirmesi (sara, rahatsız bacak sendromu (RLS) veya PLMD olarak yanlış teşhis konabilir).
 • Yemek yeme ve uyku modellerinde değişiklikler.
 • Aşırı hiperaktiflik vakaları veya tersine, aşırı yorgunluk.
 • Artan veya azalan cinsel arzular.
 • Başağrıları, kafatasında basınç.
 • Hızla atan kalp, göğüste ağrılar.
 • Sindirim sistemi problemleri.
 • Kol ve bacaklarda uyuşukluk veya ağrı (özellikle sol ayak veya bacak).
 • Herhangi bir yerde ağrılar ve blokajlar ; çoğu zaman boyun ve sırtta.
 • Duygusal patlamalar ; hızlı ruh hali değişiklikleri ; aşırı üzüntü, öfke, depresyon.
 • Kasten yapılmayan ve kontrol edilemeyen kendiliğinden sesler çıkarma ( kahkaha ve ağlama dahil).
 • İçsel ses veya sesler işitme, klasik olarak flüt, davul, şelale, kuş sesleri, vızıldayan arılar, ama ayrıca bunlar kükreme, yıldırım gibi gürültüler olabiliyor ya da kulakların çınlaması.
 • Zihinsel karışıklık ; konsantre olmada zorluk.
 • Değişik bilinçlilik halleri ; artan farkındalık, kendiliğinden trans haline girme, mistik deneyimler. (eğer bireyin önceki inanç sistemi, bu deneyimler tarafından tehdit ediliyorsa, ruhsal denge bozukluğuna neden olabilir)
 • Başta sıcaklık, garip aktiviteler, ve/veya mutluluk dolu hisler, özellikle taç bölgesinde.
 • Esriklik, kendinden geçme, coşku, büyük mutluluk, aşkınlık, vecit hali, sevinç, neşe, sevgi, huzur ve şefkat
 • Psişik deneyimler : duyular dışı algılama ; beden – dışı deneyimler ; geçmiş yaşam anıları ; astral seyahat ; auraların ve çakraların direkt farkında olma ; içsel sesler, rüyalar veya vizyonlar vasıtası ile ruhsal rehberler ile temas ; şifa verici güçler.
 • Artan yaratıcılık : müzik, sanat, şiir vs ile kendini – ifade ve ruhsal iletişimde yeni ilgi alanları.
 • Artan anlayış ve hassaslık : kişinin kendi özüne içgörü, ruhsal gerçeklerin daha derin anlayışı, kişinin çevresinin keskin farkındalığı (başkalarının duygusal atmosferini algılama dahil).
 • Aydınlanma deneyimleri : daha geniş bir realitenin direkt Bilişi ; aşkın farkındalık.

 

KUNDALİNİ REİKİ NEDİR?

Kundalini Reikisi NedirKundalini reiki oldukça sade ve oldukça etkili bir şifa sistemidir.Temeli vücuttaki şifa kanallarının ve chakraların açılması ve niyet ederek kendimize ya da başkalarına şifa vermeye dayanır. Bizler yerküre enerjisini 1. chakradan (kök chakra) vücudumuza alırız. Bu enerji tüm chakraları ve ana enerji kanallarını dolaşarak tepe chakaradan çıkar. Kundalini enerji kanalı kök chakrada başlar ve tepe chakrada son bulur. Kundalininin açılmasıyla chakralar tam olarak temizlenir ve enerji kanalları açılır. Bu şekilde vücuda giren yerküre enerjisi artar, bu enerji chakraları daha çok besler ve devam ettiği enerji kanallarını açar.

Kundalini enerjisine kundalini ateşi de denir.

Kundalini Reiki Mr.Ole Gabrielsen tarafından dünyaya tanıtılmıştır. Mr.Ole Gabrielsen Danimarkalı bir meditasyon masterıdır. Mr.Ole Gabrielsen ile Master Kuthumi’nin yaptığı çalışmalar ve ruhani bilgi alışverişleri sayesinde

Kundalini Reiki tekniği doğmuştur.

Kundalini ve Reiki enerjisinin birlikte çalıştığı bir sistem olan Kundalini Reiki yanlış, sorunlu kundalini uyanışı yaşamış kişilerde problemlerin giderilmesinde ve dengelenmesinde olumlu etki yapmaktadır .

 

kundalini-elKundalini Reiki ile vücudunuzdaki enerji kanallarını güçlendirerek ,iyilestirici Reiki enerjisini daha yoğun bir şekilde kendinize ve başkalarına aktarmanız mümkün olacaktır . Ayrıca Kundalini ‘ yi güvenli bir şekilde açarak kişisel gelişim sürecinize katkı sağlayabilirsiniz.

Kundalini Reiki 1’e uyumlandıktan sonra kendinize ve diğerlerine şifa verebilirsiniz.

Kundalini Reiki 2 ye uyumlandıktan sonra avuç içine yazma metoduyla uzaktaki birine de şifa gönderebilirsiniz.

Kundalini Reiki 3’e uyumlandıktan sonra Kundalini 1-2-3 enerjilerini başkalarına inisiye edebilirsiniz. Kundalini 3 inisiyasyonu size başkalarına bu enerjiyi geçirme ve onları inisiye etme hakkı verir.

 

KUNDALİNİ REİKİ EĞİTİMİ

Kundalini Reiki eğitimi inisiyasyonla gerçekleşen bir eğitimdir. Yani Reiki’de olduğu gibi Kundalini Master’ının sizi bu enerjiye uyumlaması gerekmektedir. Bir Kundalini Master tarafından uyumlanmadan Kundalini Reiki enerjisini kullanamazsınız. Kundalini Reiki 3 eğitimden oluşmaktadır.

 

kundalini-reiki-egitimiKundalini Reiki 1: Bu inisiyasyonda şifa kanalları ve çakralar açılır, vücut Kundalini 2 için hazırlanır. İnisiyasyon oldukça güçlüdür ve kişinin enerji kanallarını çok yoğun etkiler. Bu inisiyasyonla birlikte şifa teknikleri, uzağa enerji gönderimi öğretilir.

 

Kundalini Reiki 2: Bu inisiyasyonla birlikte tüm enerji kanalları kuvvetlendirilir, kundalini uyandırılır ve kundalini ateşi yakılır. Ana enerji kanalının açıldığı bu inisiyasyonda Kundalini Solar Plexus chakrasına ulaşır. Özel bir meditasyon ile çok kısa zamanda Kundalini ateş enerjisi yükseltilir. Sonuçta bütün çakralar açılır ve temizlenir, enerji sistemi aydınlatılır. Vücut Kundalini 3 için hazırlanır. Kundalini 2, Kundalini 1’den en az 2 gün sonra verilmelidir.

 

Kundalini Reiki 3: Kundalini Master seviyesidir. Bu seviyede bütün çakralar açılır, önceki inisiyasyonlar kuvvetlendirilir. Kundalini ateşi tepe çakraya kadar çıkartılır. Bu inisiyasyondan sonra Kundalini bütün vücutta yükselir. Kundalini 2 inisiyasyonundan en az 5 gün sonra yapılmalıdır.

 

 

 


Yurakı Git